Lyijylasitaiteilija

Tallinnan Pyhän Hengen kirkon lyijylasi-ikkunoista

Vuosina 2015 ja 2016 keräsi Doloreksen kirkollisen luomistyön seurue rahaa Tallinnan Pyhän Hengen kirkon lyijylasi-ikkunoiden valmistamiseen.

Dolores Hoffmann on kaikkien kirkossa olevien lyijylasi-ikkunoiden luoja. Yhdeksän ikkunaa on toteutettu vuosina 1985 1996, jota seurasi 20-vuotinen tauko.


Lokakuussa 2015 valmistui seurueelle lahjoittaneiden yksityisten ihmisten ansiosta kymmenes kookas ikkuna "Kristuksen teot" Pyhän Hengen kirkon saliosaan.

30 vuotta sitten, opettaja Jaan Kiivitin kanssa yhdessä aloitetun suunnitelman mukaisesti piti huoneen pohjoiskyljen ikkunoihin tulla Vanhan Testamentin ja eteläkyljen ikkunoihin Uuden Testamentin teemat. Silloin ehdittiin toteuttaa vain pohjoiskylki.

Tänään on syytä riemuun, sekä Pyhän Hengen kirkon seurakunnalla, Doloreksen taiteen kunnioittajilla, että kaikilla julkisen ympäristön nauttijoilla – mahtava Dolores Hoffmannin taideteos on valmis! Kristuksen ihmeteot maanpäällisessä elämässään ja hänen merkityssanat ovat tallennettuna arkkitehtuuriin. 

 

Teko numeroissa
7,5 neliön kokoisen ikkunan valmistaminen maksoi 7680 euroa.
Kuuden kuukauden aikana (31.12.2015 saakka) lahjoittivat 128 ihmistä seurueelle tämän ikkunan toteuttamiseksi 5 655 euroa. Puuttuvan osan, 2025 euroa lahjoitti itse taiteilija. Mukaan luettuna Viron Kulttuurin Kodan puolesta hänelle myönnetyn ”Kulttuuriteko 2015” ehdokkaan palkinnon, 500 euroa.

Ikkunan asentamisen kustannukset 947,28 maksoi Pyhän Hengen kirkon seurakunta.

 

Allkirjaga_FI.jpg


Arhailine.jpg
Seuraavaksi keräsi seurue rahaa Tallinnan Pyhän Hengen kirkon eteläseinässä sijaitsevaa historiallista käytäväikkunaa varten, jonka pinta-ala on 1 m2
Ikkunan toteuttaminen maksoi 900 euroa.
Ikkunassa taiteilija käytti arvokkaita käsityönä valmistettuja pyöreitä kruunulaseja, jotka ovat verrattavissa ensimmäisiin tasapintaisiin laseihin ihmiskunnan historiassa.

Kesäkuusta joulukuuhun 2016, lahjoittivat 20 ihmistä tätä ikkunaa varten yhteensä 1057 euroa.
Ikkunan asentamisen kulut, 234 euroa kattoi Pyhän Hengen kirkon seurakunta.

157 "ylimääräisen" euron verran vähennettiin taiteilijan osuutta edellisessä ikkunassa "Kristuksen teot".
 
Kunnioituksemme ja syvät kiitokset kuuluvat teille, hyvät lahjoittajat!
Kaikkien lahjoittajien nimet tallennettiin pienillä kirjaimilla ikkunaan (mukaan luettuna ne ihmiset, jotka lahjoittivat ikkunaan ”Kristuksen teot” sen valmistumisen jälkeen).

Täten on keräys Tallinnan Pyhän Hengen kirkon ikkunoille ”Kristuksen teot” ja käytävä-ikkuna päättynyt.
Pyhän Hengen kirkon seurakunta panostaa rahan keräämiseen kahteen vielä toteutumattomaan ikkunaan.

Doloreksen kirkollisen luomistyön seurueen nimissä,
Külli Reinup, +372 55 80 633, kyllireinup@gmail.com

 

 

Ikkuna "Kristuksen merkityssanat"

Huhtikuussa 2016 ilmoitti Pyhän Hengen kirkon seurakunta aloitteesta ystävyys-seurakunnassa Suomen Ylöjärvellä, jossa kerätään rahaa Pyhän Hengen kirkon toiseksi viimeiselle ikkunalle "Kristuksen merkityssanat".
Taiteilija D. Hoffmann aloitti suunnittelun ja kesäkuussa 2016 ikkunan toteuttamisen.
Ikkuna valmistyi syyskuun lopuksi ja asennetiin lokakuussa 2016.
Kumarrus kaikille suomalaisille lahjoittajille!

 

Tahendussonad.jpg

 

Samassa, lokakuussa 2016 ilmoitti pääpiispa Urmas Viilma yhteistyöstä Tallinnan kaupunginhallituksen kanssa ja ehdotti Pyhän Hengen kirkon viimeisen, vielä toteutumattoman ikkunan omistamista Martin Lutherille.
Dolores Hoffmannin suunnitelma valmistui joulukuussa 2016.

Tue Dolores Hoffmannin kirkollista luomistyötä!